Privacybeleid

In dit privacy statement leest u welke gegevens Traksi van u verwerkt en waarom Traksi dit doet.

In dit privacy statement leest u welke gegevens Traksi van u verwerkt en waarom Traksi dit doet.

Traksi respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer hierover op www.verbondvanverzekeraars.nl en www.nvb.nl.

De verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Traksi, zoals beschreven in Afdeling 4 van de AVG. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking binnen Traksi in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. U kunt de functionaris een vraag stellen via  .

Het privacy statement van Traksi kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement is op 01-01-2023 het laatst gewijzigd en vindt u hier.