Fraudebeleid

Vertrouwen

Dit is een van de belangrijke pijlers in de relatie die Traksi met haar klanten aan gaat. Dat vertrouwen zorgt er ook voor dat we op een unieke en ‘recht-door-zee’-manier de schademeldingen kunnen behandelen. Daarnaast weten we uit onderzoek ook dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen door te frauderen. Veel mensen weten niet wat er gebeurt als er iemand fraudeert. Daarom vertellen wij u graag meer over dit onderwerp.

Wat verstaat Traksi onder fraude?

Onder fraude verstaan wij ‘het doelbewust benadelen van Traksi om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden’.

Een aantal voorbeelden, dat u misschien wel herkent:

 • Een ander verhaal vertellen dan de waarheid; Afspraken tussen familieleden waarbij een familielid een aansprakelijkheidsschade opgeeft, terwijl een ander familielid de schade heeft veroorzaakt;
 • Meer opgeven dan gestolen is; Bij een woninginbraak opgeven dat er een dure LCD tv gestolen in plaats van een kleine portable tv;
 • Een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade; Het verlies van een dure merkzonnebril claimen op uw reisverzekering in plaats van een goedkope merkloze bril;
 • Na een afgewezen schade nogmaals dezelfde schade melden met een ander verhaal;
 • Een nota vervalsen;
 • Een inbraak in scène zetten.

Zoals aangegeven gaan we uit van vertrouwen. Soms hebben we het idee dat de melding niet helemaal in orde is. Elke schademelding wordt namelijk zorgvuldig vastgelegd. Op deze manier voorkomen we misverstanden. Als wij denken dat er iets niet klopt, dan stelen we altijd een onderzoek in.

Maatregelen

Als er fraude in het spel is kunnen we een aantal maatregelen nemen, zoals:

 • Een schade niet vergoeden;
 • Een uitgekeerde schade terug laten betalen;
 • Extra gemaakte kosten in rekening brengen;
 • Een verzekering opzeggen;
 • Afscheid nemen van de fraudeur door alle verzekeringen op te zeggen;
 • Aangifte doen bij de politie.

Terugvorderen van interne kosten door SODA

Voor interne onderzoekskosten hanteren wij een standaard schadevergoeding van € 532. SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaalt dit bedrag. Bovenop dit vaste bedrag kan SODA namens de verzekeraar ook nog overige kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen.

Houd er rekening mee dat er vanaf 15 december 2019 bij fraude in de verzekeringsaanvraag interne kosten van € 101 in rekening mogen worden gebracht.

Meer weten over SODA? Bekijk de website.