Disclaimers

Traksi spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de informatie op onze website. Mochten er desondanks onjuistheden of onvolledigheden op staan dan aanvaard Traksi geen aansprakelijkheid hiervoor of voor de eventuele gevolgen hiervan. Bij een verwijzing via een hyperlink of anderszins aanvaardt Traksi geen aansprakelijk voor de geboden informatie op deze websites.

Traksi garandeert geen foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of van onze online diensten.
De informatie op onze website mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Traksi.

Mocht u via onze website een verzekering afsluiten dan is er geen sprake van advies. Wanneer u advies wenst, kunt u contact met ons opnemen. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution Only. Twijfelt u over dekking, voorwaarden of andere zaken, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.
Alle informatie op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging door Traksi worden gewijzigd.