Traksi-chauffeurs zijn keurige rijders die steeds minder premie betalen

18 maart 2021

Traksi-chauffeurs zijn keurige rijders die steeds minder premie betalen

Taxichauffeurs met een Traksi-verzekering vertonen uitermate professioneel rijgedrag. Dat blijkt uit de maandmeting over februari 2021 van het rijgedrag van alle chauffeurs met een taxiverzekering van Traksi.

Ook in de maand februari was het rijgedrag van verreweg de meeste taxichauffeurs groen gekleurd. Maar liefst 88,3% bevond zich in de groene zone, waardoor hun maandpremie omlaag gaat. Circa 10% vertoonde oranje rijgedrag, waarmee de maandpremie voor de taxiverzekering niet verandert. Slechts 0,9% reed zich in het rood, waardoor de premie voor deze chauffeurs oploopt.

Traksi chaffeurs

Professioneel rijgedrag verbetert imago

Het rijgedrag van de Traksi chaffeurs ontwikkelt zich al sinds het begin van de metingen zeer positief. Vrijwel alle Traksi chaffeurs rijden zich in het groen, op een enkele uitzondering na, zo leren de maandcijfers over het rijgedrag. Dat bewijst dat het concept van Traksi – goed rijgedrag belonen met een lagere taxipremie – uitstekend werkt. Bovendien verbetert professioneel rijgedrag het imago van de taxibranche zodat de goeden niet langer lijden onder de slechten.

Rijgedragtechnologie respecteert privacy

Onderdeel van de Traksi-taxiverzekering is dat taxi’s worden voorzien van rijgedragtechnologie. Deze technologie levert gegevens over het daadwerkelijke gedrag van de chauffeur. Dit om de hoogte van de premie te kunnen bepalen. Deze rijgedragtechnologie respecteert de privacy van iedereen, zowel binnen als buiten de taxi. Het systeem voldoet volledig aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy, inclusief de Europese AVG.